Krótko o nasWitamy w serwisie internetowym firmy Fenix.

Wraz z naszymi klientami budujemy markę naszej firmy już od 2003 roku stawiając Państwa satysfakcję na pierwszym miejscu.

Zajmujemy się produkcją odzieży oraz sprzedażą hurtową i detaliczną artykułów BHP. Jeśli poszukujesz pewnego dystrybutora - dobrze trafiłeś. Wspólnie dobierzemy optymalne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Co oferujemy?Oferta jaką chcemy Państwu przedstawić jest wszechstronna - działamy na rynku jako producent oraz dystrybutor między innymi:

  • odzieży ochronnej,
  • rękawic,
  • obuwia ochronnego,
  • sprzętu ochrony osobistej typu kaski, ochrona słuchu i wzroku,
  • sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości
  • i wiele innych

Dodatkowo posiadamy w swojej ofercie: chemię gospodarczą, tablice ostrzegawcze, sprzęt przeciw pożarowy oraz apteczki zakładowe wraz z wyposażeniem.

Ochrona Danych OsobowychSZANOWNI PAŃSTWO,
W dzisiejszych czasach ochrona danych osobowych stała się  niezwykle ważnym i bardzo odpowiedzialnym zadaniem. Ponieważ ilość przetwarzanych informacji gwałtownie rośnie coraz trudniej nadzorować co się z naszymi danymi dzieje. Dostępność  do wszelakiej informacji jest łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej. W konsekwencji coraz powszechniejsze stają się zagrożenia związane z nielegalnym wykorzystywaniem danych, niewłaściwym przetwarzaniem, nieadekwatnym do celu oraz  wyłudzeniami danych itp.


25 maja 2018 weszło w życie Rozporządzenie Ogólne o ochronie Danych Osobowych zwane powszechnie RODO. Rozporządzenie reguluje przepisy o ochronie danych osobowych dotyczących osób fizycznych. Nadrzędnym celem rozporządzenia jest zapewnienie bezpiecznej i swobodnej wymiany danych osobowych na terenie UE.


W związku z powyższym chcemy Państwa zapewnić, że P.P.U-H''Fenix'' Maria Jaśkiewicz-Ilnicka przykłada szczególną staranność, dbałość i uwagę do zagadnień bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.


Firma ''Fenix''przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji zawartych z nią umów,zamówień i zleceń oraz wykonywania zobowiązań prawnych. Przetwarzanie danych osobowych jest realizowane w taki sposób żeby  zapewnić bezpieczeństwo i możliwość realizacji praw osób, których dane dotyczą.
W sprawach dotyczących przetwarzania  danych osobowych możesz skontaktować się z nami, korzystając z podanych poniżej danych kontaktowych:


Administrator Danych Osobowych:
P.P.U-H''Fenix''Maria Jaśkiewicz-Ilnicka z siedzibą w Raciborzu przy ul.Bosackiej 22.
tel. 32/417 02 46  adres e-mail: biuro@fenix-bhp.pl
lub z wyznaczonym przez firmę  pełnomocnikiem do spraw Danych Osobowych:
Roman Ilnicki  tel.693 277 595 adres e-mail : auster@poczta.fmKLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Zgodnie z ( art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):


Informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
P.P.U-H''Fenix''Maria Jaśkiewicz-Ilnicka z siedzibą w Raciborzu przy ul.Bosackiej 22.
tel. 32/417 02 46  adres e-mail: biuro@fenix-bhp.pl
Kontakt z  z wyznaczonym przez firmę  pełnomocnikiem do spraw Danych Osobowych:
Roman Ilnicki  tel.693 277 595 adres e-mail : auster@poczta.fm


Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań wynikających z podpisanych umów, wystawienia faktury, windykacji należności  i w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO):

  • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba , której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy,
  • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być firmy świadczące dla P.P.U-H ''Fenix'' usługi: informatyczne, telekomunikacyjne, doradztwa, consultingowe, audytorskie, urzędy administracji publicznej, kancelarie prawne, organy państwowe, organy ścigania, organy bezpieczeństwa i porządku publicznego.


Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane  w czasie trwającej współpracy lub umowy oraz 6 lat po jej zakończeniu. Planowany termin zakończenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może ulec wydłużeniu o czas realizacji roszczeń pomiędzy stronami.


Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.


Podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem rozpoczęcia współpracy lub zawarcia umowy. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości współpracy – podjęcie działań niezbędnych do zawarcia umowy oraz brak możliwości spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.


Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Prawo do cofnięcia zgody  w dowolnym momencie ( jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody), które wykonywano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych –  pełnomocnik P.P.U-H''Fenix'' do spraw Danych Osobowych: Roman Ilnicki  tel.693 277 595 adres e-mail : auster@poczta.fm  lub organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych  osobowych) gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych znacząco narusza przepisy o ochronie danych osobowych.