Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety.
Państwa opinie, uwagi i wnioski będą pomocne w doskonaleniu poziomu usług, uzyskiwaniu wysokiej jakości załatwianych przez nas spraw, oraz będą przyczyniać się do jeszcze bardziej przyjaznej atmosfery wzajemnych kontaktów Państwa i naszego Przedsiębiorstwa.

Foldery reklamowe
Reklamy w prasie branżowej
Reklamy w internecie
Strona internetowa produktu
Opinia znajomych na temat produktu
Przykłady udanych wdrożeń
Prezentacja produktu na targach branżowych
Osobiste spotkanie z konsultantem
Rozmowa telefoniczna z konsultantem
Cena 20% / Jakość 80%
Cena 40% / Jakość 60%
Cena 60% / Jakość 40%
Cena 80% / Jakość 20%
Cena 100%
Jakość 100%
Prezentacja była profesjonalnie przygotowana Tak Nie
Prezentacja zawierała wystarczającą ilość informacji na temat produktów Tak Nie
Prezentacja była atrakcyjna wizualnie Tak Nie
Osoba prowadząca prezentację była osobą kompetentną Tak Nie
Czas przeznaczony na prezentację był odpowiedni Tak Nie
Prezentacja przekonała mnie, że produkty Firmy FENIX są nam potrzebne Tak Nie
Firma FENIX jest dla mnie wiarygodnym partnerem biznesowym Tak Nie
Pracownicy Firmy FENIX to osoby kompetentne Tak Nie
Produkty Firmy FENIX spełniły moje oczekiwania Tak Nie
Firma FENIX świadczy wysokiej jakości usługi Tak Nie
5
Bardzo dobrze
4
Dobrze
3
Dostatecznie
2
Źle
1
Bardzo źle
Sposób przyjęcia zapytania / reklamacji
Czas oczekiwania na odpowiedź
Uprzejmość pracownika
Jakość udzielonych odpowiedzi / informacji
Zaangażowanie i chęć niesienia pomocy